Vážení chovatelé,
Stránky www.mlecnafarma.cz přestaly fungovat. Důvodem je stav kolem soutěže „Mléčná farma roku“.
V květnu 2018 došlo k roztržce mezi vyhlašovatelem soutěže a sponzory. Vyhlašovatel soutěže,
společnost Zoetis, chtěla změnit/rozšířit kolektiv sponzorů.To se ovšem setkalo s odporem stávajících.
Následovalo svévolné převzetí nechráněné značky soutěže hlavním sponzorem s tichým souhlasem
ostatních zúčastněných. Společnost Zoetis je zakladatelem soutěže v České republice vyhlásila 10 méně,
či více úspěšných ročníků soutěže. Uvádíme to pro moment, kdy se bude jiný subjekt chlubit jejím
založením.