O SOUTĚŽI Svisle HODNOCENÍ Svisle PARTNEŘI Svisle VÝSLEDKY ROČNÍKŮ Svisle KIS Svisle KONTAKT
   
Výsledky soutěže 2018

Do jubilejního 10. ročníku soutěže se přihlásilo nejvíce farem v historii soutěže - celkem 74. V kategorii ČESTR soutěžilo 42 farem, v kategorii Holštýn 32 farem.

Počet bodů soutěže Mléčná farma

Konečné pořadí finalistů 10. ročníku 2018 s počtem bodů v jednotlivých parametrech (hodnota/body)

Pořadí bodů soutěže Mléčná farmaVýsledky soutěže 2017

Do 9. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 65 farem. Z důvodu nekomletních podkladů bylo vyřazeno z vyhodnocení 7 farem (6-ČESTR; 1-Holštýn). V soutěži tedy zůstalo 58 farem: z toho ČESTR – 26x; Holštýn – 32x.

Počet bodů soutěže Mléčná farmaKonečné pořadí finalistů 9. ročníku 2017

Pořadí bodů soutěže Mléčná farma

Výsledky soutěže 2016

Do soutěže se přihlásilo celkem 43 farem. Z důvodu nekomletních podkladů byly vyřazeny z vyhodnocení 4 farmy (2-ČESTR; 2-Holštýn). V soutěži tedy zůstalo 39 farem: z toho ČESTR – 14x; Holštýn – 25x.

Počet bodů soutěže Mléčná farmaKonečné pořadí finalistů ročníku 2016

Pořadí bodů soutěže Mléčná farma

Ve zvoleném hodnocení nastala v několika případech rovnost bodů. K vyřešení situace byl použit pomocný ukazatel 12 měs. Průměr lineárního skore 7.0 – 9,0 (KU – MPD, sestava produkce na dojenou krávu)

Rovnost bodů soutěže Mléčná farmaFinalisté soutěže 2016

Všichni účastníci, kromě finalistů, budou do 21. 4. 2016 písemně informováni o jejich umístění.
Finalisté se dozví konečné pořadí na vyhlašovacím semináři.

Finalisté soutěže Mléčná farmaVýsledky soutěže 2015

Výsledky soutěže Mléčná farma


tecky
 

Ministerstvo zemědělství
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství

Copyright © Zoetis 2015 Všechna práva vyhrazena. Privacy Policy
Zoetis Česká republika, s.r.o, Nám. 14 října 642/17, 150 00, Praha 5, tel.: 257 101 111, fax: 257 101 101, e-mail: mlecnafarma@zoetis.com. Pro kompletní informace o přípravcích čtěte aktuální souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci. V případě dotazů k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.


Všechny informace na této stránce jsou poskytnuty pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované veterinářem. Všechna rozhodnutí o terapii a péči musí být učiněna společně s veterinárním lékařem a s ohledem na individuální situaci pacienta.

Tráva