O SOUTĚŽI Svisle HODNOCENÍ Svisle PARTNEŘI Svisle VÝSLEDKY ROČNÍKŮ Svisle KIS Svisle KONTAKT
   
Vyhlašovatel soutěže:
PfizerZoetis, dříve veterinární divize společnosti Pfizer, je celosvětovou organizací zaměřenou na zdraví zvířat s cílem neustále podporovat své zákazníky a jejich podnikání. Vycházíme z 60leté zkušenosti, nabízíme kvalitní léčiva a vakcíny, podporu a vzdělávání. Každý den usilujeme o to, abychom lépe porozuměli všedním, avšak zásadním otázkám, se kterými se veterinární lékaři či chovatelé zvířat setkávají a považují je za relevantní. V našem podnikání se věnujeme dvěma důležitým segmentům: zdraví hospodářských zvířat a zdraví společenských zvířat.
tecky
Generální partner:
VVSSpolečnost VVS Verměřovice s.r.o. se zabývá komplexní výživou a poradenstvím u všech kategorií hospodářských zvířat, především u skotu především v Ceské republice, na Slovensku, v Bulharsku, Litvě, Polsku i ve Spojených Arabských Emirátech. Na základě pravidelných investic do technologie výroby a distribuce disponujeme kromě ISO 9001 a HACCP certifikátem GMP+B1. Celý výrobní proces je kontrolován pomocí RFID technologie, která garantuje kvalitu a přesné množství použitých komponent každého výrobku. Z pohledu poradenství a služeb využívá VVS unikátní systém výpočtu krmných dávek a zpracování dat z kontroly užitkovosti, které umožnuje i managementu farem dojnic měsíčně kontrolovat stav svého stáda z pohledu produkčních ukazatelů, zdraví zvířat, reprodukce i nákladů. Výše zmíněné body oblasti kvality výrobků a poradenských služeb tak umožnují chovatelům krav a dalších hospodářských zvířat dosahovat lepších ekonomických výsledků a jak praví slogan společnosti VVS, mít svoji farmu ve formě.
tecky
Partneři:
ABSProBovin s.r.o. je strategickým partnerem společnost ABS Global - největší plemenářské společnosti v chovu skotu, která nedávno oslavila 70. výročí od svého založení. Naším účelem v ProBovin je být chovatelům skotu co nejvíce ku prospěchu a být pro ně užiteční. Kromě poradenství v oblasti genetického pokroku chovatelům pomáháme i v prevenci mastitid. Prostřednictvím připařovacího programu GMS uzpůsobeného přímo potřebám chovatelů, mimořádné účinnosti přípravků na struky Valiant a také našemu know-how, poradenství a školení faremních zaměstnanců se nám daří zlepšovat ekonomické výsledky našich zákazníků a v neposlední řadě také přispívat k radosti z jejich práce. Hlavní hodnoty ABS jsou: Průkopnictví | Pozornost zákazníkovi | Orientace na výsledky | Zájem o lidi | Zodpovědnost
 
tecky
 
EcolabECOLAB - Přes 90 let pracujeme v pozadí procesů týkajících se zdravotní nezávadnosti potravin, prevence šíření nákaz a ochrany životně důležitých zdrojů. “ Naše znalosti, technologie a zkušenosti z oblasti výroby mléka nám dávají možnost poskytovat ta nejlepší, preventivní veterinárně - hygienická řešení pro trvalý ekonomický rozvoj farem “ Difference Matters.... Na rozdílu záleží
 
tecky
 
VÚŽVVýzkumný ústav živočišné výroby (VÚŽV) v Praze je veřejnou výzkumnou institucí, která je od svého založení v roce 1951, centrem výzkumu biologických a biotechnologických základů chovu hospodářských zvířat. Ve VÚŽV se provádí základní i aplikovaný výzkum zaměřený na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat v oblastech: genetika a šlechtění zvířat, biotechnologie a reprodukce, výživa, kvalita produktů, etologie a welfare zvířat, technologie chovů, management stád a ekonomika výroby.
 
tecky
 
ADICOOADICOO GROUP s.r.o. působí v oblasti krmných aditiv a je založená na 25 letech zkušeností v oboru. Základy společnosti byly položeny v roce 1992, tehdy jako dceřiná firma rakouské společnosti DELACON. Po počátečním rozvoji trhu s fytogenními aditivy se firma začala zabývat i jinými typy krmných aditiv, např. adsorbenty mykotoxinů, organickými kyselinami a jejich účinnějšími deriváty, silážními inokulanty. Využívá účinné látky, které pomáhají omezovat nadměrné používání antimikrobiálních látek, nezatěžují životní prostředí a zlepšují ekonomiku živočišné výroby. V roce 2017 management odkoupil od mateřské firmy její podíl a zahájil novou etapu působení firmy na trhu. Společnost ADDICOO klade důraz na vlastní vývoj a výrobu, na úzkou spolupráci se všemi partnery. Hledá ekonomicky nejvýhodnější řešení problémů současné živočišné výroby, vytváří speciální programy i pro specifické podmínky jednotlivých podniků či zemí. Součástí aktivit firmy je rozvoj trhů ve střední a východní Evropě, stejně jako rozvoj úzké spolupráce s předními výrobci surovin a doplňkových látek na celém světě. Mezi nejvýznamnější z nich patří DELACON a LALLEMAND, světoví lídři ve svých oborech. Oboustraně prospěšná spolupráce, hledání inovativních řešení a snaha o udržení vysoké kvality produktů ve standardu GMP+ jsou základními hodnotami společnosti ADDICOO, na kterých je postaveno dlouhodobé a úspěšné působení firmy na trhu. Více informací na www.addicoo.com
 
tecky
 
Českomoravská společnost chovatelůServisní organizace chovatelů hospodářských zvířat v ČR. Zajišťuje vedení ústřední evidence hospodářských zvířat. Koordinuje normotvornou a metodickou činnost pro plemenářskou práci v chovu skotu, prasat, ovcí a koz a pro kontrolu mléčné užitkovosti. Zajišťuje technické vedení plemenných knih dojeného skotu. Provozuje laboratoře rozboru mléka a laboratoř genetiky. Prostřednictvím dceřiné společnosti Plemdat, s.r.o. zpracovává, zveřejňuje a archivuje chovatelská data a provádí genetické hodnocení zvířat. Nabízí popis ušních známek. Zástupce České republiky v ICAR a ISAG, účastník INTERBULL a INTERBEEF.
tecky
Mediální partner:
Profi PressVydavatelství Profi Press s.r.o. je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Zastřešuje obory zemědělské prvovýroby s navazujícími službami, obory profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby, komunální techniky a alternativních zdrojů energie. Do portfolia vydavatelství Profi Press se řadí 15 časopisů a tři odborné časopisy pro veterinární lékaře.  Vydavatelství vydává řadu knižních publikací, je mediálním partnerem několika veletrhů u nás i v zahraničí. Více informací na www.profipress.cz.
 

Ministerstvo zemědělství
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství

Copyright © Zoetis 2015 Všechna práva vyhrazena. Privacy Policy
Zoetis Česká republika, s.r.o, Nám. 14 října 642/17, 150 00, Praha 5, tel.: 257 101 111, fax: 257 101 101, e-mail: mlecnafarma@zoetis.com. Pro kompletní informace o přípravcích čtěte aktuální souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci. V případě dotazů k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.


Všechny informace na této stránce jsou poskytnuty pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované veterinářem. Všechna rozhodnutí o terapii a péči musí být učiněna společně s veterinárním lékařem a s ohledem na individuální situaci pacienta.

Tráva