O SOUTĚŽI Svisle HODNOCENÍ Svisle PARTNEŘI Svisle VÝSLEDKY ROČNÍKŮ Svisle KIS Svisle KONTAKT
   
Přihláška na seminář
Soutěž Mléčná farma roku  
  Nová kategorie soutěže

Letošní jubilejní 10. ročník je ukončen. Informaci o konání dalšího ročníku očekávejte na konci září 2018. Konečné výsledky 10. ročníku najdete v záložce „VÝSLEDKY“. Odborné prezentace ze semináře ve Větrném Jeníkově najdete v záložce KIS (Kravský informační systém). Ve stejné záložce najdete i další odborná sdělení.

Kdo se může zúčastnit?

Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav základního stáda nad 100 ks, kteří vyhodnocují individuální somatické buňky v mléce v kontrole užitkovosti u všech svých dojnic za období posledních 12 měsíců.

Ceny vítězům

Vítězné farmy se stávají především vzorem pro ostatní, budou představeny v odborném tisku, ale ani finanční ocenění není zanedbatelné. V každé ze dvou kategorií (ČESTR a HOLŠTÝN) budou 3 nejlepší farmy oceněny finančními odměnami ve výši:

1. místo 50 000 Kč
2. místo 30 000 Kč
3. místo 15 000 Kč


tecky
Kdo se může zúčastnit Ceny vítězům


tecky
 

Ministerstvo zemědělství
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství

Copyright © Zoetis 2015 Všechna práva vyhrazena. Privacy Policy
Zoetis Česká republika, s.r.o, Nám. 14 října 642/17, 150 00, Praha 5, tel.: 257 101 111, fax: 257 101 101, e-mail: mlecnafarma@zoetis.com. Pro kompletní informace o přípravcích čtěte aktuální souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci. V případě dotazů k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.


Všechny informace na této stránce jsou poskytnuty pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované veterinářem. Všechna rozhodnutí o terapii a péči musí být učiněna společně s veterinárním lékařem a s ohledem na individuální situaci pacienta.

Tráva